TGA-SINGHA Junior Golf Ranking 2021-2022 ภาคเหนือบน สนามที่ 4

ข้อมูลทั่วไป
 • 2021-11-06 07:00:00 ถึง 2021-11-07 15:00:00
 • 081-8813541
 • jittipon.r@hotmail.com
 • North Hill Chiang Mai Golf
 • ชนิดกีฬา
  กีฬากอล์ฟ
 • ระดับการแข่งขัน
  อื่นๆ
 • งบประมาณโดย
  สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ข้อมูลประมาณการจากผู้จัด ข้อมูลจริงจากผู้ประเมิน
  จำนวนผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด
  135 คน
  0 คน
      - จำนวนผู้เข้าแข่งขัน
  100 คน
  0 คน
      - จำนวนผู้ตัดสิน
  8 คน
  0 คน
      - จำนวนผู้ฝึกสอน
  0 คน
  0 คน
      - จำนวนเจ้าหน้าที่จัดงาน
  20 คน
  0 คน
      - จำนวนผู้ชม / ผู้เชียร์
  0 คน
  0 คน
      - จำนวนผู้สื่อข่าว
  2 คน
  0 คน
      - จำนวนบุคลากรอื่นๆ
  5 คน
  0 คน
  ข้อมูลวันที่
  รายละเอียดเพิ่มเติม / กำหนดการ
  การแข่งขันกอล์ฟ
  วันที่ลงทะเบียนในระบบ 2021-10-27 20:19:55