การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน "สตรีทซอคเกอร์ ฟุตบอลโกลหนู 3 คน"

ข้อมูลทั่วไป
 • 2021-10-28 08:00:00 ถึง 2021-10-31 18:00:00
 • 083-1741390
 • jj-ying@hotmail.com
 • โรงยิมเนเซี่ยม อบจ.ระนอง
 • ชนิดกีฬา
  กีฬาฟุตบอล
 • ระดับการแข่งขัน
  อื่นๆ
 • งบประมาณโดย
  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระนอง
 • ข้อมูลประมาณการจากผู้จัด ข้อมูลจริงจากผู้ประเมิน
  จำนวนผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด
  66 คน
  0 คน
      - จำนวนผู้เข้าแข่งขัน
  12 คน
  0 คน
      - จำนวนผู้ตัดสิน
  5 คน
  0 คน
      - จำนวนผู้ฝึกสอน
  4 คน
  0 คน
      - จำนวนเจ้าหน้าที่จัดงาน
  20 คน
  0 คน
      - จำนวนผู้ชม / ผู้เชียร์
  0 คน
  0 คน
      - จำนวนผู้สื่อข่าว
  5 คน
  0 คน
      - จำนวนบุคลากรอื่นๆ
  20 คน
  0 คน
  ข้อมูลวันที่
  รายละเอียดเพิ่มเติม / กำหนดการ
  การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน "สตรีทซอคเกอร์ ฟุตบอลโกลหนู 3 คน"
  โครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬากีฬาจังหวัดระนอง ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระนอง 
  จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 28 - 31 ตุลาคม 2564 ณ โรงยิมเนเซี่ยม อบจ.ระนอง
  วันที่ลงทะเบียนในระบบ 2021-10-27 13:06:54